-


     www.karabah88.ru   

        -


 • 25 1946 - 16 1921
 • _ ()
 • (..)
 • ( )
 • . ( )


 • ( )
 • - ()
 • ()

 • - ( )

 • . 77
 • _
 • ( )
 • ()
 • ()
 • ( )
 • - ()

 • - ()
 • . . ()
 • - ( )
 • ()
 • - 1970-1974 ()
 • - _

 • 23 85
 • . -
 • . -
 • - -
 • - - -
 • I -
 • , ,
 • -
 • - 95
 • ..-
 • .
 • - ,

 • - '' ''
 • - (15.10.2008)
 • : ", , "

 • 20 ( )
 • .
 • . ...  ! ! !
  ! !
 • -  -   
    E-mail
     .. © 2008,                      karabah.h18.ru                       
  X